sausio12d.2

KRIVIS: Aš viską dariau, kad nepalūžtų lietuvio būdas, bet mes panūdom valdyti patys neišmokę nugalėti savęs. Blogai, kad mes kartu su laisve panorom turėti pilnas kišenes turto. Manėm to gero prikimšti žmonių širdis, bet jos liko tuščios, nes tai, kas puošia kapšius ir skrandžius, pasirodo žudo sielas. Kam tu vIsą statei ir kūrei?
VYTAUTAS: LIETUVAI!
KRIVIS: O kas ta LIETUVA?...“
( Ištrauka iš spektaklio)

Sausio 13-oji – šimtmečiais besitęsiančios kovos už Lietuvą istorinis faktas, krauju žymintis pasiaukojimą, meilę ir ištikimybę tėvų bei protėvių žemei...

Sausio 12 d. 17.00 val.
(Laisvės gynėjų dienos išvakarėse)

Istorinis spektaklis
"Karūnos šešėlyje - Legenda apie Vytautą Didįjį"

Vaidina: 
Trakų karališkasis teatro aktoriai
Vilniaus senjorų teatro aktoriai
Rūdiškių bajorų teatro aktoriai

Režisierius ir scenarijaus autorius Vytautas Mikalauskas

Rūdiškių kultūros centro informacija