lapkricio menRūdiškių kultūros centro lapkričio mėnesio renginiai:

 

8d. 18.00 val.(Ketvirtadienis)
Grupės "Balius" koncertas

9d. 17.00 val. (Penktadienis)
LMTA Klaipėdos fakulteto III režisūros studentų spektaklis "Viena laimė ir keturios nelaimės"

11d. 14:30 val. (Sekmadienis)
Lenkijos Nepriklausomybės 100-mečiui skirtas renginys

12d. 17.00 val. (Pirmadienis)
Parodos "Šimtmečio akimirkos" ir nuotraukų iš festivalio "TRANS/MISIJOS" atidarymas

15d. 18.00 val. (Ketvirtadienis)
Vakaronė "Vėlių meto giedojimai" su Audriumi Kasperavičiumi

24d. 13.00 val. ir 17.00 val. (Šeštadienis)
"Suzuki" metodo centro mokinių koncertai.

28d. 18.00 val. (Trečiadienis)
Edukacinių užsiėmimų ciklas "Iš liaudies tradicijų": Edukacija "Advento vainikas"

KVIEČIAME DALYVAUTI!!!

Rūdiškių kultūros centro informacija

afiša RŪDIŠKĖS

Lapkričio 9 d. 17.00 val. Rūdiškių kultūros centre

Spektaklis „Viena laimė ir keturios nelaimės"

Šį spektaklį Rūdiškių gyventojams ir svečiams dovanoja Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto III kurso studentai Alexandra Kovalenko, Vitaras Skromanas, Laura Žičkutė, Vytautas Kubilius ir Augustė Gaidytė, kartu su dėstytoju bei kurso vadovu lekt. Dariumi Rabašausku. 

Spektaklio pagrindinė medžiaga - Antono Čechovo apsakymai.

Kviečiame visus laimėlius ir nelaimėlius!!!

 


Rūdiškių kultūros centro informacija 

Pareigybės aprašymas:

Reikalavimai:

 1. 1. turinti aukštąjį universitetą arba jam prilygintą socialinių, humanitarinių ar menų mokslų studijų sričių išsilavinimą;
 2. 2. Turi ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį kultūros srityje ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį vadybos ir personalo valdymo srityse;
 3. 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros centrų veiklą, bei sugebėti pritaikyti praktikoje;
 4. 4. Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą;
 5. 5. Mokėti rengti, vykdyti kultūrinius, meninius veiklos projektus ir vadovauti jiems rengiant;
 6. 6. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus, formuoti ir tvarkyti centro duomenų bazę, sudaryti nustatytas ataskaitas, suvokti centro personalo politiką ir strategiją bei personalo vertinimo sistemas ir metodus, formuoti, tvarkyti ir saugoti dokumentus, susijusius su personalu ir jo judėjimu bei centro veikla, organizuoti buvimo darbe apskaitą;
 7. 7. Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų);
 8. 8. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
 9. 9. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programine paketu;
 10. 10. Būti atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam ir pareigingam.

Rūdiškių kultūros centras skelbia konkursą vyrui. buhalterio pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 1. apskaitos dokumentų tvarkymas;
 2. mokestinių, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas;
 3. piniginių srautų valdymas;
 4. finansų strateginis planas, biudžeto prognozių sudarymas;
 5. finansų kontrolė;
 6. faktinių ir planuojamų finansinių rezultatų analizė.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimas
 2. teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) programomis, turėti gerus raštvedybos įgūdžius; 
 4. privalumas - ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinės apskaitos viešajame sektoriuje darbo patirtis.

Balius

Lapkričio 8 d., 18.00 val. RŪDIŠKIŲ KULTŪROS CENTRE!!!

Grupės "Balius" jubiliejinis turas - 20 metų scenoje!  


Bilietų kainos:
Perkant išankstinį bilietą - kaina 6 EUR;
Renginio dieną bilietai po 7 EUR.
Vaikams nuo 5 iki 9 m. imtinai bilietų kaina 3 EUR.


Rūdiškių kultūros centro informacija