Meniu Uždaryti

Rūdiškių kultūros centras visuomenei duris atvėrė 2017 metais. 
Centrui vadovauja direktorė Marija Jankovskaja.

Rūdiškių kultūros centre dirba atsakingi, kūrybingi, iniciatyvūs ir savo darbą mylintys žmonės.
Jiems kultūros centras – daugiau nei darbas, tai jų namai, rūpesčiai, džiaugsmai – tai jų gyvenimas.

 

Vizija
Centras – moderni, tautines ir vietos tradicijas puoselėjanti, profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, laisvalaikį ir pramogas organizuojanti, meninio ugdymo įstaiga.
Misija
Telkti gyventojus meno mėgėjų kolektyvų veiklai, skatinti jų meninę saviraišką, įtraukiant į veiklą kuo daugiau įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių. Turtinant rajono kultūrinį gyvenimą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą. Pritraukiant Respublikos bei užsienio atlikėjus tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius, ieškoti ir diegti naujų formų renginius, bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis ir organizacijomis, aprūpinti reikiama modernia technika kultūros centrą.
Rūdiškių kultūros centras išsikėlė tikslus:
gaivinti ir puoselėti, meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, populiarinti senąsias liaudies tradicijas, papročius, amatus, vykdyti etninės kultūros sklaidą ir pereinamumą, rengti projektus įvairiems fondams, siekiant gauti lėšų kultūrinei, edukacinei veiklai plėtoti, materialinei bazei atnaujinti, organizuoti tradicinius miesto renginius, šventes, organizuoti renginius, pristatančius profesionalųjį meną, organizuoti parodas bei susitikimus su jų autoriais, organizuoti spektaklius, šiuolaikinius teatrų pasirodymus, skirtus įvairaus amžiaus publikai, skatinti būrelių, studijų bei kolektyvų atsiradimą, tenkinančių vietos gyventojų poreikius, plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Centro pastate veikiančiomis įstaigomis bei kitomis mieste, rajone, respublikoje veikiančiomis įstaigomis, organizuoti bendrus renginius, sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams dalyvauti koncertuose, šventėse, rajoniniuose renginiuose ir respublikiniuose konkursuose.

Skip to content