Meniu Uždaryti

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“ savo veiklą pradėjo 2019 metų rugsėjo mėnesį.
Ansamblis dirba kaip etnokultūros studija.Vaikams bei jaunimui išdėstoma tradicinės kultūros esmė, kalendorinių švenčių reikšmės, dainų semantika ir tokių užsiėmimų dėka daugeliui formuojasi tautinė savimonė, kaupiasi patirtis.

Rūdiškių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“, puoselėja autentišką Dzūkijos krašto muziką , dainas bei šokius, taip pat pažindinasi su kitų Lietuvos etnoregionų specifika. Kiekvienam vaikui pagal gebėjimus ieškoma įdomaus kelio kartais į tolimą, bet paslaptingą ir visavertį liaudies dainos, tautosakos pasaulį. Norintys čia mokosi groti kanklėmis (kas visiškai nebūdinga Dzūkijos regionui), dambreliu, mandolina, armonika. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį lanko 27 vaikai iš Rūdiškių bei Onuškio seniūnijų.

Per kelis veiklos metus kolektyvas surengė tradicines šventes: Vaikų folkloro šventę „Tu bituke, leliumoj…“, Jurginių ir vaikų Velykėlių šventę „Jurgi, atrakink žemę…“, vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Suprašė žvirblalis visus paukštelius“.

Kolektyvas aktyviai bendrauja su Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos folkloro ansambliu „Avilys“, Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansambliais „Čiūta“ ir „Saulala“ (Salako padalinys), Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo ansambliu „Žilvita“ bei kitais ansambliais.

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Griciukas“ 
Vadovė Augustė Gaidytė-Palaitienė
+370 679 29369
auguste.gaidyte@rudiskiukc.lt

Skip to content