Meniu Uždaryti

Folkloras arba etninė kultūra yra liaudies išmintis, tad pagrindinė siekiamybė, pateikti kuo daugiau liaudies išminties muzikinių, ir ne tik, paslapčių. Etninė kultūra formuoja visavertę socialiai orientuotą asmenybę, tampančią šeimos, bendruomenės, tautos, valstybės, pasaulio (žemės ir kosmoso) dalimi, kuria harmoningą asmenybę  įvairiose srityse. Esmė yra liaudies dainavimu, muzikavimu ugdyti aukštos estetinės ir dvasinės kultūros žmogų. Patenkinti mokinių poreikį išreikšti save muzikuojant liaudies muziką. Padėti išsiugdyti estetinį skonį, turtinti mokinių vidinį pasaulį. Skiepyti teisingą požiūrį į lietuvių liaudies muziką. Dainavimo pagalba padėti mokiniui giliau suvokti liaudies muzikos esmę ir prasmę, padėti patirti dainavimo džiaugsmą, ugdyti poreikį dainavimui. Skatinti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvą, pasitikėjimą savimi. Turtinti mokinių vidinį pasaulį per liaudies dainavimo bei muzikavimo džiaugsmo patyrimus. Etninė kultūra  – tai visos tautos per šimtmečius sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinę tapatybę, savimonę ir etnografinių regionų savitumą.

Skiepyti taisyklingo liaudies dainavimo įgūdžius. Ugdyti sampratą apie liaudies dainavimo meną, gebėti jį vertinti ir analizuoti.  Lavinti estetinį skonį ir sceninę kultūrą. Plėsti muzikinį akiratį, skatinti žingeidumą. Tęsti ir puoselėti lietuvių tautai būdingas dainavimo ir muzikavimo tradicijas. Sudaryti palankias sąlygas mokiniams pažinti ir atskleisti save per balsą ir judesį. Mokyti teorines žinias taikyti praktikoje.
Numatomos veiklos: Dzūkijos ir kitų etnoregionų pažinimas; liaudies dainų, ratelių, žaidimų ir šokių mokymasis; kankliavimas; lumzdžiavimas; griežimas basedla; gilinimasis į kalendorinių švenčių papročius ir apeigas; tautinio kostiumo atpažinimas ir dėvesena, koncertų, edukacijų rengimas Rūdiškių kultūros centre ir už jo ribų.

Skip to content